Kasten Yaralama Suçu Nedir? (TCK 86)

Kasten Yaralama Suçu Nedir? (TCK 86)
10.01.2021

Kasten Yaralama Suçu Nedir? (TCK 86)

İnsan bedeninin bütünlüğüne ve sağlığına yönelen saldırılara karşı yaptırım uygulamak amacıyla kasten yaralama suçu kanunda düzenlenmiştir. TCK 86. maddede kasten yaralama suçu ve kasten yaralama suçunun cezası düzenlenmiştir. TCK 86. Maddeye göre kasten yaralama suçunun farklı şekillerde işlenmesi mümkündür. İnsan sağlığının bozulmasına sebebiyet vererek, insan bedenine acı çektirerek ve insanın algılama yetisine zarar vererek kasten yaralama suçu meydana gelebilir.

Kasten yaralama suçu en sık işlenen suçlardan biridir. Herkesin bir gün mağduru, faili veya tanığı olma ihtimali olan kasten yaralama suçu hakkında bilgi sahibi olunması faydalı olacaktır. Yazımızın devamında kasten yaralama suçunu detaylı bir şekilde inceleyecek, suç hakkında temel bilgileri, işleniş biçimlerini ve hakkında belirlenen cezayı okuyabilirsiniz.

Basit Kasten Yaralama Suçu (TCK 86/2)

Kasten yaralama suçunun basit hali TCK 86/2. maddede düzenlenmiştir. Basit kasten yaralama suçu vücuda acı vererek, sağlığı veya algılama yeteneğini bozarak gerçekleşir. Bu sonuçlara yol açacak her türlü hareket suçun oluşmasına neden olur. Suçun basit şekli için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası belirlenmiştir.

Basit kasten yaralama suçunun sonucunda kişinin uğradığı zararın basit bir tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde olması durumunda daha az ceza uygulanmaktadır. Böylece yaralamanın etkisinin oranlarına göre ceza uygulanması amaçlanmıştır. Bu tarzda işlenen suç için uygulanacak ceza 4 ay ile 1 yıl arası hapis cezasıdır.

Kasten yaralama suçunun cezası bazı şartlar altında artılabilmektedir. Bu haller oluştuysa ceza yarı oranında artırılmaktadır. TCK 86/3’e göre cezayı artırıcı sebepler şunlardır;

 • Suçun eşe, kardeşe, altsoya veya üstsoya karşı işlenmesi.
 • Kamu görevlisine karşı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi.
 • Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak işlemesi.
 • Silahla işlenmesi.
 • Bedenen ve zihnen kendini savunamayacak durumdaki kişilere karşı işlenmesi.

Eşe Karşı Kasten Yaralama Suçu

Basit kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi cezayı artırıcı bir neden olarak belirtilmiştir. Kanuna göre eşini, kardeşini, altsoyunu veya üstsoyunu kasten yaralayan kişiye uygulanacak ceza yarı oranında artırılacaktır. Bu nedenle eşe karşı bu suçun işlenmesi daha uzun süreli hapis cezalarına yol açmaktadır. İlgili düzenleme TCK 86/3’te yer almaktadır.

Silahla Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunun silah kullanarak işlenmesi TCK 86/3 maddesinde cezayı artıran bir neden olarak gösterilmiştir. Suçun silahla işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılır. Silah kavramı zarar verme potansiyeli taşıyan ve zarar verme amacıyla kullanılan her türlü araç olarak anlaşılmalıdır.

Yalnızca ateşli silahlar değil, bıçak, sopa veya başka türlü araçlar da silah kapsamındadır. Hatta duruma göre mobilyalar, kırtasiye araçları veya teknolojik araçlar da silah niteliği kazanabilmektedir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK 87)

Kanunda kasten yaralama suçunun bazı biçimleri için daha ağır cezalar öngörülmüştür. Bunlar da TCK 87. maddede neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama başlığı altında düzenlenmiştir. Madde kapsamında verilecek cezanın bir kat artırılacağı haller şunlardır;

 • Sürekli olarak konuşma zorluğuna sebep olma.
 • Yüzde sabit ize sebep olma.
 • Duyu ve organlardan birinin zayıflamasına sebep olma.
 • Hayati tehlikeye sebep olma.
 • Hamile kadına karşı işlenerek çocuğun zamanından önce doğmasına sebep olma.

Bu haller için ayrıca belirtmek gerekir ki, suçun bu hallerde basit kasten yaralama suçu için verilecek ceza 3 yıldan, daha önceden belirttiğimiz cezayı artırıcı nedenlerin varlığı durumunda ceza 5 yıldan az olamaz.

Aynı maddede iki kat ceza artırımı uygulanması gereken haller de sıralanmıştır. Buna göre iki kat artırım uygulanacak durumlar şöyledir;

 • İyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa ya da bitkisel yaşama girmeye sebep olma.
 • Duyu ve organlardan birinin işlevini yitirmesine sebep olma.
 • Çocuk yapma ya da konuşma yetilerinin kaybolmasına sebep olma.
 • Yüzde sürekli biçimde değişikliğe sebep olma.
 • Hamile kadına karşı işlenerek çocuğun düşmesine sebep olma.

Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden biri de kemikte kırılma ve çıkığa sebep olmadır. Bu durumda da kırık veya çıkığın hayati fonksiyonlara etkisine göre ceza yarı oranına kadar artırılabilir.

Kasten yaralama suçu ölüme yol açmışsa ceza açısından da birtakım değişiklikler oluşur. Kanuna göre bu durum bir neticesi sebebiyle yaralama durumudur. Ölüm halinde basit kasten yaralama suçu için verilecek ceza 8 ile 12  yıl, daha önceden belirttiğimiz cezayı artırıcı nedenlerin varlığı durumunda ceza 12 yıl ile 16 yıl arasında belirlenecektir.

Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK 88)

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi, failin yapması gereken davranışı yapmaması sonucunda kişinin yaralanması demektir. İhmali davranış iki şekilde ortaya çıkabilir. İlk olarak kişinin kanundan ya da sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yaralanmaya sebep olmasıdır.

İkincisi ise kişinin daha önceki davranışının yaralanma tehlikesi oluşturması durumunda yaralanmaya engellemeye yönelik bir davranışta bulunmamasıdır. Bunların dışındaki ihmaller ihmali davranışla kasten yaralama oluşturmaz.

Kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde uygulanacak cezada indirime gidilir. Kanuna göre ihmali davranış halinde cezada ⅔ oranına kadar indirim uygulanabilir.

Kasten Yaralama Suçunun Unsurları

Kasten yaralama suçunun faili herkes olabilir, özgü bir suç değildir. Mağdur açısından da aynı şey geçerlidir. Suçun konusu insan vücududur. Fiil ise vücuda acı vermek, sağlığın bozulmasına sebep olmak veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak şeklinde ortaya çıkabilir.

Suçun manevi unsuru adı üzerinde kasttır. Taksirli yaralama farklı bir suç meydana getirmektedir. Bu nedenle suç ancak isteyerek ve bilerek işlenebilir.

Kasten Yaralama Suçu Şikayetten Vazgeçme

Kasten yaralama suçu basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte bir yaralanmaya neden olduysa şikayete tabidir. Şikayet süresi ise 6 aydır. Bu durumda şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi durumunda dava düşer ve ceza verilmez.

Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanmaya neden olan kasten yaralama ise şikayete tabi değildir. Yani bir şikayet ya da ihbar olmasa da savcılık durumu fark ettiği anda soruşturma başlatabilir. Bu nedenle şikayetten vazgeçmek ya da şikayetçi olmamak suç hakkında kovuşturma ya da soruşturma yapılmasına engel olmaz.

Kasten Yaralama Suçunda Uzlaşma

Kasten yaralama suçu uzlaşma kurumunun kapsamındaki suçlardandır. Bu sebeple kovuşturma ve soruşturma aşamalarında öncelikle uzlaşma sağlanmaya çalışılır. Tarafların uzlaşamaması halinde soruşturma ve kovuşturma devam eder. Uzlaşmada olumlu bir sonuç alabilmek için bir ceza avukatından danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilir.

Kasten Yaralama Suçunda Haksız Tahrik İndirimi

Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiil nedeniyle suç işlemesine sebebiyet vermek anlamına gelir. Kasten yaralama suçu haksız bir fiile tepki olarak verildiyse haksız tahrik indirimi gündeme gelir. Haksız tahrik altında yaralama fiilini gerçekleştiren kişinin cezasında ¼ ile ¾ oranları arasında indirim uygulanır. Haksız tahrik indiriminden faydalanabilmek için haksız bir fiilin varlığını kanıtlamak gerekmektedir. Bu nedenle kastan yaralama davasının bir ceza avukatı aracılığı ile yürütülmesi faydalı olacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Meşru Müdafaa

Meşru müdafaa, kişinin veya yakınlarının canına ya da malına yönelik bir saldırıyı önlemek için suç olan bir fiili gerçekleştirmesidir. Böyle bir durumda kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde ceza uygulanmaz.

Ancak belirtmek gerekir ki kasten yaralamanın meşru müdafaa kapsamında olması için saldırı ile cevap arasında orantılılık olmalıdır. Örneğin eşinin çantasını gasp etmeye çalışan kişiye yumruk atılması meşru müdafaa kapsamında olacakken, göğsüne ateş edilmesi bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Kasten Adam Yaralama Cezası

Kasten adam yaralamanın cezası suçun basit şekli için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir zarar söz konusu ise ceza 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası şeklinde uygulanır. Bu cezalar farklı şekillerde artabilmekte ve azalabilmektedir.

Örneğin neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama durumunda ceza belli oranlarda artırılmakta ve ceza için bir alt sınır belirlenmektedir. Hangi hallerde ceza artırımı, hangi hallerde ceza indirimi uygulanacağından makalemizin önceki kısımlarında bahsetmiştik. Ceza hususunda detaylı bilgiyi yazımızın ilgili başlıklarında bulabilirsiniz.

Kasten Yaralama Suçunda Zamanaşımı

Kasten yaralama suçunda zamanaşımı süresi basit yaralama ve nitelikli yaralama ayrımına göre değişmektedir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek zarar ortaya çıkaran kasten yaralama suçunda zamanaşımı süresi 6 aydır. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek bir zarar ortaya çıkaran nitelikli kasten yaralama suçunda ise zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Kasten Yaralama Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kasten yaralama suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. Örnek vermek gerekirse; Çanakkale’de kasten yaralama suçu işleyen bir kişinin ceza davası Çanakkale’de yer alan Asliye Ceza Mahkemeleri’nde görülecektir.

Kasten Yaralama Suçunda Avukatın Önemi

Kasten yaralama suçu içerisinde birçok hukuki ayrıntı ve teknik detay yer alan bir suç tipidir. Kasten yaralamada cezayı artırıcı ve azaltıcı etkenler bulunmaktadır. Savunma yaparken böyle durumlar varsa ispatlanarak cezanın kısaltılması mümkündür. Bu nedenle kasten yaralama davalarının bir ceza avukatı ile yürütülmesi önem taşımaktadır. Yazgan&Çelik Hukuk Bürosu olarak Çanakkale’de kasten yaralama suçu ve diğer ceza davalarında müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Çanakkale Avukat
Çanakkale Avukat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?