Ceza Hukuku

Anasayfa » Ceza Hukuku

Ceza Hukuku kısa tanımı yapabilmek için “Ceza Hukuku nedir? Ceza Hukuku kaça ayrılır? Ceza Hukukunun amacı nelerdir? Ceza Hukukunun Temel ilkeleri nelerdir? Ceza Hukuku neyi kapsar? Maddi Ceza Hukuku nedir? Şekli Ceza Hukuku nedir? Ceza Muhakemesi Hukuku nedir?”  şeklindeki soruların da cevaplanması gerekmektedir.  

çanakkale ceza avukatı

Ceza Hukuku Kısaca Nedir?

Genel tanımı ile Ceza Hukuku ilgili kanunlar ile suç olarak tanımlanan fiiller ile bu fiilleri işleyenlere karşı uygulanacak yaptırımları ve yaptırımların uygulanma şekillerini inceleyen bir Kamu Hukuku dalıdır.

Ceza Hukukunun Amacı nelerdir?

Ceza Hukuku’nun bireysel ve toplumsal açıdan birden fazla amacı vardır. Suç işleyen ya da suça iştirak eden kişilerin ıslah edilmesi bireysel amaca, toplumsal barışın sağlanması, sosyal hayatın devamının sürdürülmesi, başka suçların işlenmesinin yaptırımlarla önlenerek kişilere özgür ve güvenli yaşam ortamlarının sağlanması, kamu düzeni ve hukuk devleti güvenliğinin sağlanması da toplumsal amaca örnek olarak gösterilebilmektedir.

Ceza Hukuku Kaça Ayrılır ?

Ceza Hukuku kendi içerisinde, Ceza Özel ve Ceza Genel olarak iki alt dala ayrılmaktadır. Bunlardan; suç kavramlarını, bunlar için konulan ceza miktarlarını, cezaları arttıran veya azaltan ya da tamamen kaldıran sebepleri ele alan kısma Ceza Özel Hukuku, ceza kanununda suç olarak belirtilen fiilleri ayrı ayrı inceleyerek suçun nitelik, kapsam ve sınırlarının düzenlendiği kısma ise Ceza Genel Hukuku denilmektedir.   

Ceza Hukuku Neyi Kapsar?

Ceza Hukuku; tanım kısmında da belirttiğimiz üzere bir ülkede ilgili kanunlar ile suç olarak düzenlenen fiillere karşı uygulanacak ceza ve yaptırımları, suçların sınırlarının ve niteliklerinin düzenlenmesi,  bu ceza ve yaptırımların ne zaman, nasıl ve ne şekilde uygulanacağının belirlenmesi hususlarını kapsamaktadır.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Ceza Hukukuna hakim olan birden fazla ilke olmakla birlikte bunlardan başlıca ve en önemlileri şunlardır:

  • Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi;

Bu ilke kısaca, hangi hareketlerin suç olarak değerlendirileceği ve bunların ceza sınırlarının ne olacağının kanun maddesi ile belirlenmesi gerektiğidir. Başka bir deyişle kanunda suç olarak tanımlanmamış bir hareketten dolayı kişilerin cezalandırılması mümkün değildir. İlgili suçun tüm unsurları ile açık bir şekilde kanunla tanımlanması ve belirtilmesi gerekmektedir.

  • Kusur ve Şahsilik İlkesi;

Kanunlar ile suç olarak tanımlanmış bir fiil nedeni ile o kişiye ceza verilebilmesi için söz konusu fiilin, kişi tarafından bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu ilkenin doğal bir sonucu olarak da karşımıza suçta ve cezada şahsilik ilkesi çıkmaktadır. 5237 sayılı TCK’nın 1.maddesinde “Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.”

  • Kıyas Yasağı;

Ceza Hukuku’na hakim olan en önemli ilkelerden birisi de kıyas yasağıdır. Yine 5237 sayılı TCK’nın 2. Maddesinde yer alan: “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.” Şeklindeki hüküm gereği,  kıyas ve kıyasa yol açacak şekilde genişletici yorum yapmak açıkça yasaktır.

Maddi Ceza Hukuku Nedir?

Kısaca, suçların ve suçun unsurlarının düzenlendiği, cezai sorumluluk için gereken şartları ve bu suçlar için belirtilen yaptırımlar ve sınırlarının tamamı Maddi Ceza Hukuku’nu oluşturmaktadır.

Şekli Ceza Hukuku Nedir?

Şekli Ceza Hukuku ise maddi ceza hukuku sınırları içerisinde tanımlanan suçlardan birinin işlendiği şüphesi ile başlayan ve bu sürecin nasıl yürütüleceğini ve yargılama sistem ve işleyişini düzenleyen (Ceza Muhakemesi Hukuku) ve kişilerin cezalandırılması halinde bu cezaların uygulanmasını düzenleyen (İnfaz Hukuku) kurallar ise Şekli Ceza Hukuku’nu oluşturmaktadır.

Ceza Muhakemesi Hukuku Nedir?

Kişilerin işledikleri suçlar nedeni ile yapılacak tüm soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin nasıl yürütüleceği, bu kapsamdaki tüm süjelerin görev ve yetkileri, yargılama faaliyet ve şekillerinin tamamı düzenleyen ve inceleyen hukuk dalına Ceza Muhakemesi Hukuku denilmektedir.

Ceza Hukukunda Savunma Ne Demek?

Ceza Hukuku kapsamında savunma, suç isnadı ile karşılaşan kişilerin kendilerini yargılama sırasında bizzat ya da vekil aracılığı ile yapmış oldukları savunmaya verilen addır. Ceza Hukuku’nda savunma makamı mesleki olarak Avukat tarafından temsil edilmektedir.

Ceza Davasında Avukatın Önemi

Öncelikle belirtmek gerekir ki; her ne kadar halk arasında Ceza Avukatı, Ağır Ceza Avukatı gibi tabirler kullanılsa da mesleki anlamda bu şekilde bir ayrım bulunmamaktadır. Mesleki açıdan herhangi bir avukat tüm dava türlerini takip edebilir ve sonuçlandırılabilir. Ancak pek tabi ki mesleki tecrübe ve hukuki bilgi birikimi gereği avukatlar farklı dallarda uzmanlaşarak iş alabilmektedirler.

Bu kapsamda soruşturması ya da kovuşturması yürütülen bir suça ilişkin olarak yargılanan kişilerin Ceza Hukuku alanında uzman bir avukat desteği alması son derece gereklidir. Zira, özellikle Ceza Davaları düzgün takip edilmezse büyük mağduriyetlere yol açabilmektedir. Bu kapsamda bir suçun faili ya da mağduru olan kişilerin vakit kaybetmeksizin Ceza Hukuku alanında uzman bir avukat ile görüşme yapmasını tavsiye etmekteyiz.

Çanakkale ilinde avukatlık hizmeti vermekte olan hukuk büromuz, Ceza Hukuku ve Ceza Davaları alanında uzman avukat kadrosu ile son derece etkili ve hızlı çözümler üretmektedir.

Çanakkale Sigorta Avukatı

Whatsapp
Çanakkale Avukat
Çanakkale Avukat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?