Tazminat Hukuku

Anasayfa » Tazminat Hukuku
çanakkale tazminat avukatı

Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat kısaca; kişilerin herhangi bir sebeple uğramış oldukları maddi ya da manevi zararların, eski hale getirilmesi ya da etkisinin azaltılmasına yönelik olarak zarara uğrayan kişilere verilen para veya başkaca edimlerdir. Tüm bu tazminat iş ve işlemlerinin genelini düzenleyen ve inceleyen hukuk dalına ise Tazminat Hukuku denilmektedir.

Hukukta Tazminatlar Kaça Ayrılır?

Hukuki açıdan tazminatlar Maddi Tazminatlar ve Manevi Tazminatlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi ve Manevi tazminat hususu kişilerin uğramış oldukları zarar türlerine göre değişiklik göstermektedir. Bazı durumlarda birlikte istenebildikleri gibi bazı hallerde ise sadece maddi tazminat ya da sadece manevi tazminat istenilebilmektedir. (Detaylı bilgi için bkz. TAZMİNAT DAVASI NEDİR?)

Hukukta Manevi Tazminat Nedir?

Kişilerin herhangi bir zararlandırıcı olay nedeni ile uğramış oldukları, ancak matematiksel olarak hesaplanması mümkün olmamakla birlikte kişiye acı, üzüntü ve elem yaşatan zararlar için ödenen tazminatlara Manevi Tazminat denilmektedir.

Hukukta Maddi Tazminat Nedir ?

Kişilerin herhangi bir sebeple uğramış oldukları maddi zarar ya da başkaca bir anlatımla matematiksel olarak hesaplanabilir zararlarına karşılık olarak ödenen tazminatlara Maddi Tazminat denilmektedir.

Tazminat Davası Nedir?

Maddi ya da Manevi olarak zarara uğramış kişilerin Mahkemeler aracılığı ile zarardan kusurları ile sorumlu olan kişilere karşı açacakları davalara ise Tazminat Davası denilmektedir.

Türk Hukukunda Tazminatın Başlıca Amacı Nedir?

Tazminat hukuku açısından merak edilen “Tazminat Neden Verilir? Türk Hukukunda Tazminatın Başlıca Amacı Nedir?” sorusuna cevap olarak belirtmek gerekir ise,bir olay nedeni ile kişilerin malvarlığı ya da benliğinde meydana gelen eksilmelerin(zararın) giderilmesi, zarardan önceki haline getirilmesinin sağlanması amacı ile tazminat ödenmektedir. Yani zarardan sorumlu olan kişiler, belirli sınırlar içerisinde zarar gören kişiye bir tazminat ödeyerek, eksilen ya da zarara uğrayan şeyin eski hale getirilmesini sağlamakta ya da zararın etkisini azaltmaktadırlar.

Tazminat Türleri Nelerdir?

Yukarıda tazminatın hukuki açıdan maddi ve manevi tazminatlar olarak ikiye ayrıldığından söz etmiştik. Ancak bununla birlikte maddi tazminatlar da kendi içerisinde çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar genel itibarı ile tür olarak değil tazminat doğuran sebeplere göre değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekir ise Maddi Tazminat Türleri:

Gibi birden fazla maddi tazminat türü mevcuttur.

Tazminat Hangi Durumlarda Alınmaz?

Ayrıca belirmek gerekir ki, bazı durumlarda ortada bir zarar mevcut olsa da tazminat alınması mümkün olmayabilir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu açısından mevcut bir zarar nedeni ile tazminat ödenebilmesi için kusur ve illiyet bağı aranmaktadır. Şayet kişinin kusuru bulunmamakta ise meydana gelen zarardan sorumlu tutulması mümkün değildir.(Kusursuz sorumluluk hükümleri hariç olmak üzere) Aynı zamanda meydana gelen zarar ile zararı doğuran fiil arasında uygun bir illiyet bağı( basit anlatımı ile neden-sonuç ilişkisi) bulunması gerekmektedir.

Tazminat Hukuku Açısından Avukatın Önemi

Tazminat Hukuku; çok geniş kapsamlı bir hukuk dalı olup, tazminat sebeplerinden tutun da istenilebilecek tazminat türlerine kadar birçok farklılık bulunmaktadır. Ayrıca uğranılan gerçek zararın tespiti ve ödenecek tazminatların hesaplanması da farklı uzmanlıklar gerektirmektedir. Bu açıdan zararlandırıcı bir olay ile karşılaşan kişilerin zaman kaybetmeksizin Tazminat Hukuku alanında uzman bir Avukat yardımı almasını tavsiye ederiz. Yazgan&Çelik Hukuk bürosu olarak Tazminat Hukuku alanında uzman ve tecrübeli Avukat kadromuz ile Çanakkale başta olmak üzere Türkiye’nin hemen hemen her ilinde müvekkillerimize Tazminat Hukuku konusunda Avukat hizmeti sunmaktayız.

Yazgan&Çelik Avukatlık bürosu nezdinde, her türlü kişi, kurum veya kuruluşların, haksız fiilleri nedeni ile ya da çeşitli sözleşmeler kapsamında sözleşmeye aykırılık hallerinde mağdurların uğramış oldukları maddi ve manevi zararların giderilmesi amacı ile alanında uzman hukukçularımız tarafından profesyonel olarak faaliyet yürütülmektedir.

Bu kapsamda, uğranılan zararın tespiti ile başlayan süreç,  pratik ve hızlı bir şekilde yürütülerek, tespit edilen zararın en kısa sürede giderilmesi sağlanmaktadır.

Yazgan&Çelik Avukatlık bürosu, Tazminat Hukuku alanındaki bilgi ve tecrübesi ile müvekkillerinin haklarını tam ve eksiksiz olarak elde etmesini sağlamaktadır. Tazminat Hukuku’nun kendi içerisinde bir çok alt dalı bulunmakta olup, çokça karşılaşılan zarar türlerinin başlıcaları Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde doğan zararlar(Alım-Satım, Hizmet sözleşmeleri vs.), Trafik ve İş Kazaları nedeni ile uğranılan bedensel ve cismani zararlar ve araç hasaları, Tıbbi Uygulama Hataları(Malpraktis) ve Sigorta Poliçeleri kapsamında teminat altına alınan zararlandırıcı olay nedeni ile uğranılan zararlardır. Ancak Tazminat Hukuku alanı bu sayılan haller dışında çok geniş bir alan olup, alanında uzman hukukçular tarafından sorun ve problemlerin çözülmesi gerekmektedir Aksi takdirde zarara uğrayan kişi ya da kurumların zararları katlanarak artmaktadır.

Bu kapsamda herhangi bir tazminat talebi ile adli makamlara başvurmadan önce mutlaka alanında bilgi ve birikime sahip uzman hukukçulara danışarak hareket etmek gerekmektedir.

Çanakkale İcra Avukatı

Whatsapp
Çanakkale Avukat
Çanakkale Avukat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?