Yasadışı Bahis Suçu Nedir?

Yasadışı Bahis Suçu Nedir?
12.09.2021

Bu çalışmamız da “Yasadışı bahis oynama ve oynatma suç mudur? Yasadışı bahis oynamanın cezası nedir? Yasadışı bahis para cezası ne kadar? Yasadışı bahis cezası ödenmezse ne olur? Yasadışı bahis TCK’ya göre suç mudur?” gibi sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasadışı Bahis Nedir?

Bu suçtan bahsetmeden evvel Yasadışı Bahis kısaca ne demek olduğuna değinmek gerekmektedir. Yasadışı bahis özetle, kanunların verdiği yetkiler haricinde yetkisiz/isinsiz kişilerce kanunlara aykırı olarak oynatılan bahislere verilen addır. Bu kapsamda, izinsiz olarak açılan canlı bahis siteleri ve benzeri bahis kuruluşları da yasadışıdır.

7258 sayılı Kanun Uyarınca Yasadışı Bahis Suçları Nelerdir?

Türk hukuku uyarınca Yasadışı bahis suçları, 7258 sayılı kanunun 5.maddesinde açıkça belirtilmiştir. Aşağıda yasadışı bahis suçlarına tek tek değinilecektir.

Yasadışı Bahis Suçu Cezası Nedir?

Yine 7258 sayılı kanunun 5.maddesinin 1. Fıkrasında yukarıda belirtilen suçların işlenmesi halinde ne kadar ceza verileceği hükme bağlanmış durumdadır. İlgili maddeye göre yasadışı bahis suçları ve bu suçların cezası aşağıdaki gibidir:

  • Bahis Oynatma, Bahise Yer veya İmkan Sağlama Suçu; üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası.
  • İnternet veya benzer araçlar Üzerinden Yurt Dışında Bahis Oynamaya İmkan Sağlama Suçu; dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası.
  • Yasadışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme Suçu; üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası.
  • Reklam Verme veya Başka Şekilde Yasadışı Bahis Oynamaya Teşvik Etme Suçu; bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası.
  • Bahis Oynama Suçu (Kabahati); beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda Tedbirler

Ayrıca Yasadışı Bahis Oynatma suçunun işlenmesi halinde, bu suçu işleyen kişi veya kişiler için bazı tedbir ve yaptırımlar mevcuttur. Bu tedbir ve yaptırımların bazılarına aşağıda değinilmiştir.

  • Yasadışı Bahis Suçlarında Teknik Takip

Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, teknik takip yöntemlerine ilişkin olarak; iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı, teknik araçlarla izleme şeklinde üç farklı tedbir düzenlenmiştir.

7258 sayılı Kanunun 5.maddesinin 6.fıkrasının b, c, ve ç bentleri uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen bu üç teknik takip tedbiri yasadışı bahis suçlarında da uygulama alanı bulabilecektir.

  • Eşya Ve Kazanç Müsaderesi

Yine aynı kanunun m.5/2. Fıkrasında, bu suç kapsamında ortaya konulan, elde edilen tüm malvarlığı değerlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Eşya ve Kazanç Müsaderesi hükümlerine göre müsadere edileceği açıkça belirtilmiştir. Müsadere ise kısa tanımı ile bir suçtan dolayı ele geçen eşyaya devlet tarafından el konulması işlemidir.

  • Taşınmaz, Hak ve Alacaklara El Koyma Tedbiri

Ayrıca 7258 sayılı kanunun m.5/6-a bendi uyarınca, bahse konu suçun işlendiği ve bu suçlardan elde edildiği açıkça tespit edilmiş olan tüm taşınmazlara, hak ve alacaklara el konulabilecektir.

  • Erişimin Engellenmesi

Aynı kanunun m.5/4.fıkrasında yer alan düzenleme gereği de bu suça karışan internet yayınlarına, sitelerine 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanabilecektir. Yasadışı Bahis Siteleri için uygulanan erişimin engellenmesi kararlarının yasal dayanağı bahsi geçen düzenlemedir.

  • Yasadışı Bahis Oynatan İşyerinin Mühürlenmesi

Yine ilgili kanunun m.5/5. Fıkrası gereği, Yasadışı Bahis oynatma suçlarının işlendiği yerlerin mülki amir tarafından mühürlenerek kapatılacağı ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının beş iş günü içerisinde iptal edileceği de hüküm altına alınmıştır.

Yasadışı Bahis Suçu Zamanaşımı Süresi ne kadardır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Yasadışı bahis suçu şikâyet tabi suçlardan olmayıp, kovuşturması resen yürütülen bir suç türüdür. Buna bağlı olarak herhangi bir şikâyet süresi mevcut olmayıp ihbar üzerine soruşturma yürütülmektedir. Söz konusu suçun zamanaşımı süresi ise TCK uyarınca 8(sekiz) yıldır. Yani Yasadışı Bahis suçlarının herhangi birinin işlenmesinin üzerinden 8(sekiz) yıl geçmesi halinde bu suç nedeni ile soruşturma ya da kovuşturma yapılamayacaktır.

Yasadışı Bahis Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yasadışı bahis suçlarının geneli yönünden görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Ancak sadece bahis oynama suçu ise bir kabahat olarak düzenlediğinden, cezayı uygulamakla görevli ve yetkili kişi en büyük mülki amirdir.

Kanunda yazılı suçlardan birinin işlendiği yönünde bir emare, delil, ihbar vs. bulunduğu durumlarda savcılık tarafından soruşturma başlatılmakta, akabinde soruşturma evresinin tamamlanmasının ardından Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde kovuşturmaya başlanmaktadır.

Yetkili mahkeme ise genel Ceza Muhakemesi düzenlemeleri gereği suçun işlendiği yer, suç yeri belli değil ise şüphelinin yakalandığı yer, eğer henüz yakalanmamış ise şüphelinin yerleşim yeri mahkemeleridir. Örneğin Çanakkale ilinde yer alan bir işyerinde yasadışı bahis suçunu işleyen kişiler hakkında açılacak soruşturma ve kovuşturma dosyaları Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yürütülecektir.

Yasadışı Bahis Suçunda Avukatın Önemi

Yasadışı Bahis Suçu yukarıda bahsedildiği üzere birçok farklı şekilde işlenebilmektedir. Bu suç için öngörülen cezalar içerisinde hürriyeti bağlayıcı cezaların da bulunması nedeni ile bu suç nedeni ile hakkında soruşturma ya da kovuşturma yürütülen kişilerin vakit kaybetmeksizin bir avukat desteği almasını tavsiye etmekteyiz.  Yasadışı bahis suçu kapsamında, Yazgan&Çelik Hukuk Bürosu olarak, Çanakkale ve çevre illerinde müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yasadışı bahis Yargıtay kararları

Yargıtay 19.Ceza Dairesi 2017/5750 E.  2019/6892 K.


“Sanığın işyerinde yapılan aramada kupon yazıcısı ve bilgisayarın sabit diski dışında bir bulgu elde edilemediği, bilgisayar sabit diski üzerinde ise herhangi bir inceleme yaptırılmadığı, sanığın da aşamalardaki savunmalarında başkalarına bahis oynatmadığını savunmasına nazaran, sanıktan ele geçirilen bilgisayar sabit diski üzerinde, konusunda uzman bir bilirkişiye inceleme yaptırılarak, sanığın kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatıp oynatmadığı ya da yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığının, tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesinden sonra, ulaşılacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ve kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olup………..BOZULMASINA, …. 09/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Çanakkale Avukat
Çanakkale Avukat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?