Medeni Hukuk ve Aile Hukuku

Anasayfa » Medeni Hukuk ve Aile Hukuku
çanakkale boşanma nafaka avukatı

Medeni Hukuk Nedir?

Özel Hukukun en temel alt dallarından biri olan Medeni Hukuk Kısaca; kişilerin tüm yaşamları boyunca kişilik veya malvarlığı hakları ile alakalı hususları düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır.

Medeni Hukukun Kaynakları Nelerdir?

Medeni hukukun bir takım birincil, ikincil ve yardımcı kaynakları mevcuttur. Bu kaynakları şu şekilde sıralanabilir:

 • Birincil Kaynaklar; Kanun (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlar), Kanun hükmünde kararnameler, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ vs.
 • İkincil Kaynaklar; Örf ve adet hukuku, Hakim’in hukuku,
 • Yardımcı Kaynaklar; Doktrin (Öğreti), Emsal Mahkeme ve Yargıtay Kararları.

Medeni Hukuk Dalları Nelerdir?

Medeni Hukuk, Türk Medeni Kanunu uyarınca 5(beş) alt daldan oluşmaktadır. Bunlar;

 • Kişiler Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Borçlar Hukuku

Tüm bu alt dallar 4721 sayılı TMK kapsamında kısım kısım düzenlenmiştir. Bu sayılan konular ile ilgili tüm uyuşmazlıklar Medeni Hukuk kurallarına göre çözümlenmektedir. Yine bu alt dallardan bazılarına ilişkin açıklamalara yer vermek gerekmektedir.

Aile Hukuku Nedir ve Neleri Kapsar?

Kısaca Aile Hukuku; aile ile ilgili olan tüm uyuşmazlıkları düzenleyen ve irdeleyen medeni hukuk alt dalıdır. Tüm nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, nafaka gibi hukuki meseleler aile hukuku kapsamına girmektedir. Aile hukuku kapsamında yaşanan uyuşmazlıklar genelde Aile Mahkemeleri’nde görülerek karara bağlanmaktadır. Örneğin Boşanma davasına bakmakla yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir.

Aile Hukukun Özellikleri Ve Aile Hukukuna Hakim İlkeler Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, her ne kadar Medeni Kanun’un Aile Hukuku kısmında 376 adet hüküm yer alsa da genelde bu hükümler oldukça az uygulama alanı bulmaktadır. Bunun sebebi ile özellikle örf ve âdet gereği Aile meselelerinin aile içerisinde çözümlenmesidir. Ancak bununla birlikte aile hukukuna hâkim olan bir takım ilkeler mevcut olup bunlardan bazıları:

 • Süreklilik;

Aile Hukuku içerisinde incelenen  ilişkilerin çoğu sürekli devam eden ilişkilerdir. Örneğin aile kavramı kişinin doğumundan ölümüne kadar devam eden bir sürece sahiptir.

 • Birlik;

Bilindiği üzere TMK gereği evlilik birliği evlenme ile kurulmaktadır. Aile kurumu bireysel değil birden fazla kişiden oluşan bir birliği ifade etmektedir. Keza evlilik ile kadının eşinin soyadını alması ve çocukların da aile soyadlarını almaları bu birliğin sonucudur.

 • Zayıfların Korunması;

Türk Medeni Kanunu açısından doğmamış çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocuklar anne ve babalarına karşı bazı durumlarda koruma altındadırlar.

 • Düzenleme Serbestisinin bulunmaması;

Aile hukuku açısından sözleşme serbestisi mevcut olmayıp, Aile Hukuku’na ilişkin hükümlerin geneli emredici hükümlerdir. Bu kapsamda taraflar kanun maddelerinden hariç olarak aile hukukuna ilişkin meselelerde ayrı bir sözleşme yapamazlar.

Miras Hukuku Nedir?

Yine Medeni Hukuk’un alt dallarından biri olan Miras Hukuku’na da kısaca değinmek gerekmektedir. Ölen bir kişinin geride kalan aile fertlerine ya da atanmış mirasçılarına bırakmış olduğu malvarlığı değerlerinin tümüne kısaca miras denilmektedir. İş bu Miras ile ilgili meseleleri düzenleyen ve irdeleyen hukuk dalına ise miras hukuku denilmektedir.

Miras Hukuku Hangi Konuları Düzenler?

Genel olarak Miras Hukuku, kişilerin vefatlarından sonra malvarlığı değerlerinin ne olacağı, kimlerin ne gibi haklara sahip olacağını düzenlemektedir. Yine ölüme bağlı tasarrufları, mirasın geriye kalan yasal ya da atanmış mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağı gibi konuları düzenlemektedir.

Medeni Hukuk kapsamında Evlenme ve Boşanma Gibi Konular Hangi Başlık Altında İncelenmektedir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere evlenme, boşanma işlemleri ve bunların sonuçları Medeni Hukukun alt dalı olan Aile Hukuku dalı kapsamında incelenmektedir. Yine boşanmaya ya da evliliğin sona ermesine bağlı olarak evlilik birliği içerisinde edinilen malların ne şekilde paylaştırılacağı hususu da Mal Rejimleri başlığı altında incelenmektedir.

Türk Medeni Kanunu bakımından Mal Rejimleri ;

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi,
 • Mal Ayrılığı Rejimi,
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı rejimi,
 • Mal Ortaklığı,

Olup, taraflar evlenirken hiçbir mal rejimi seçmedikleri durumlarda ise 01.01.2002 tarihinden itibaren yasal mal rejimi Edilmiş Mallara Katılma Rejimi olarak kanunen belirlenmiştir.

çanakkale miras izale-i şuyu avukatı

Medeni Hukuk Açısından Avukatın Önemi Nedir?

Günlük yaşantı içerisinde kişilerin karşılaşabileceği sorunların büyük bir bölümü Medeni Hukuk’un faaliyet ve uygulama alanı içerisinde kalmaktadır.

Boşanma davaları, Mal Rejimi Davaları, Miras Davası, Kişi ve kişilik hakları, taşınır taşınmaz eşya mülkiyet hakları, vakıf, dernek ve tüzel kişilerin hak, organ ve yetkileri, borç ilişkileri ve aile ilişkileri vs. hepsi Medeni Hukuk içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda karşılaşılan bir hukuki uyuşmazlıkla alakalı telafisi mümkün olmayan zararlara uğramadan önce Medeni Hukuk alanında uzman bir avukata danışılması gerekmektedir.

Çanakkale Merkez’de avukatlık hizmeti veren büromuzda; Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, Miras, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu), nafaka, soy bağı, mülkiyet, vakıf, dernek, vs. sorunları başta olmak üzere her türlü sorunun çözümü için müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Çanakkale ilinde avukatlık hizmeti vermekte olan büromuz, boşanma alanında uzman avukat kadrosu ile faaliyet yürütmektedir.

Çanakkale Ceza Avukatı

Whatsapp
Çanakkale Avukat
Çanakkale Avukat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?